การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฯ ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ"หนวยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ประจำเดือนตุลาคม 2561

โครงการ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือน ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่อ"จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 2561

กิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ปลุกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่อ