การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

อบรมเครือข่ายอาสาเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ

อบรมเครือข่ายอาสาเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ    วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ทีโอทีบึงกาฬร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมเครือข่ายอาสาเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรติ จากนายวรทัศน์ ธุรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรม เครือข่ายอาสาเน็ตประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ มีผู้... อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562    วันที่ 22 มกราคม 2562 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และหน่วยแทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562             วัันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนพดลเป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ บริเวณถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬ มีผู้ปกครอง และเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ 2562 "เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1/2562

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562  เวลา 09.30 จังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวุตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นจากหน่วยต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ้งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • อบรมเครือข่ายอาสาเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ

  อบรมเครือข่ายอาสาเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ

 • หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562

  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1/2562

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ครั

 • คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน

 • รับสมัครเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ

  รับสมัครเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.