แบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ

ตาราง แสดงรายการชุดข้อมูลภายใต้ประเด็นสำคัญของจังหวัด (Pain Point) "การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว"

Page1
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (datacatalog-list-kpi3.pdf)รายการชุดข้อมูลภายใต้ประเด็นสำคัญของจังหวัด (Pain Point) รายการชุดข้อมูลภายใต้ประเด็นสำคัญของจังหวัด (Pain Point) 192 Kb12

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.