รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ๒๕๖๓-๒๕๖๔
{attachments}


อ่านเพิ่มเติม...

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ
ราชกิจจานุเบกษา
อ่านเพิ่มเติม...

รายการชุดข้อมูลภายใต้ประเด็นสำคัญของจังหวัด (Pain Point) "การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว"

รายการชุดข้อมูลภายใต้ประเด็นสำคัญของจังหวัด (Pain Point) แบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ

ตาราง แสดงรายการชุดข้อมูลภายใต้ประเด็นสำคัญของจังหวัด ( อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  อ่านเพิ่มเติม...

แผนดำเนินงาน Data Catalog

แผนดำเนินงาน Data Catalog
แผนดำเนินงาน Data Catalog


{attachments} อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.