การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ออกเยี่ยมเยียนสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ออกเยี่ยมเยียนสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 และวันที่ 26 กันยายน 2560 สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกเยี่ยมเยียนสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดี มีคุณธรรม
ณ โรงเรียนบ้านโคกลาง ตำบล ศรีชมภู อำเภอโซ่... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (ฺBig Cleannig Day) จังหวัดสะอาด

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (ฺBig Cleannig Day) จังหวัดสะอาด วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 10.00 น. นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดใหญ่ (ฺBig Cleaning day) "จังหวัดสะอาด"ตามแนวประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายพิสุทธิ์ บุศยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรารงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ โดย นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 จังหวัดบึงกาฬ ระดับพนักงานแจงนับ

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 จังหวัดบึงกาฬ ระดับพนักงานแจงนับ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 จังหวัดบึงกาฬ ระดับพนักงานแจงนับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านเพิ่มเติม...

"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือน กรกฎาคม 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ  อ่านเพิ่มเติม...
 • ออกเยี่ยมเยียนสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ออกเยี่ยมเยียนสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด

 • กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (ฺBig Cleannig Day) จังหวัดสะอาด

  กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (ฺBig Cleannig Day) จังหวัดสะอาด

 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

 • ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 จังหวัดบึงกาฬ ระดับพนักงานแจงนับ

  ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 จังหวั

 • "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดื

Previous
Next

อัตราการว่างงานจังหวัดบึงกาฬ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดบึงกาฬ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,207 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,283 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
69,432 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
27.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.0 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
68.2 ร้อยละ
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.