การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

จัดประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) จังหวัดบึงกาฬ

จัดประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กับหน้าที่ Fi จังหวัดบึงกาฬ  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับบพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ (โครงการระยะที่ 1 ) 

อำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัย
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ       วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 )และโครงการอื่นๆ ของสำนักงานสถิติ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี พ.ศ. 2562

พิธีถวายราชสักการะ 6 เมษายน 2562 นายนพดล เป๋าอยุ่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพระบาทส... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2562

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2562 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยบำบัดทุกข์ " บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำเดือน มีนาคม 2562

หน่วยบำบัดทุกข์      วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรำบวงสรวง ศาลเจ้าแม่สองนาง เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8 ปี

พิธีรำบวงสรวง ศาลเจ้าแม่สองนาง เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8 ปี          วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  นายนพดล เป่าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วม พิธีรำบวงสรวงศาลเจ้าแม่สองนาง เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8 ปี  มีผู้ร่วมรำบวงสรวง กว่า 10,000 คน ณ บริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • จัดประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) จังหวัดบึงกาฬ

  จัดประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐ

 • ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่

 • พิธีถวายราชสักการะ

  พิธีถวายราชสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ

 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2562

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระม

 • หน่วยบำบัดทุกข์

  หน่วยบำบัดทุกข์ " บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ปร

 • พิธีรำบวงสรวง ศาลเจ้าแม่สองนาง เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 8 ปี

  พิธีรำบวงสรวง ศาลเจ้าแม่สองนาง เนื่องในวันสถาปนาจัง

ข่าวมาใหม่

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดบึงกาฬ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,207 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,283 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
212,781 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
27.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.0 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
68.2 ร้อยละ

 INFO V1

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.