การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
covid unicef
สื่อประชาสัมพันธ์ปิดปุ่มโกงประจำเดือนตุลาคม

สื่อประชาสัมพันธ์ปิดปุ่มโกงประจำเดือนตุลาคม สื่อประสาสัมพันธ์ "ปิดปุ่มโกง" ประจำเดือนตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น.
นางสุมลพร ตะน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิต... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมในพิธีถวายบังคม วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ร่วมในพิธีถวายบังคม วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2563
นางสุมลพร ตะน่าน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมในพิธีถวาบบังคม วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬอ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
นางสุมลพร ตะน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดบึ... อ่านเพิ่มเติม...

การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2559-2564)

การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2559-2564) วันที่ 6 ตุลาคม 2563
นางสุมลพร ตะน่าน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 2559-2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬอ่านเพิ่มเติม...

การถอดบทเรียนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด

การถอดบทเรียนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด
การถอดบทเรียนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จังหวัดร้อยเอ็ด คลิกที่นี้
e book หนังสือโควิด

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • สื่อประชาสัมพันธ์ปิดปุ่มโกงประจำเดือนตุลาคม

  สื่อประชาสัมพันธ์ปิดปุ่มโกงประจำเดือนตุลาคม

 • ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป

 • ร่วมในพิธีถวายบังคม วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

  ร่วมในพิธีถวายบังคม วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่อง

 • กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

  กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสว

 • การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2559-2564)

  การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2559-2564)

 • การถอดบทเรียนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด

  การถอดบทเรียนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังห


รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,207 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,283 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
212,781 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
27.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.0 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
68.2 ร้อยละ

  

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.