การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

อยากเป็นคุณมาดี ต้องทำอย่างไร ?

อยากเป็นคุณมาดี ต้องทำอย่างไร ? วันที่ 13 มกราคม 2563
อยากเป็น "คุณมาดี"
ต้องทำอย่างไร ?

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสำมะโน

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสำมะโน วันที่ 10 มกราคม 2563
รู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถหาข้อมูล
เกี่ยวกับสำมะโนประชากรและเคหะ

อ่านเพิ่มเติม...

ช่องทางการให้ข้อมูลสำมะโนประชากร

ช่องทางการให้ข้อมูลสำมะโนประชากร วันที่ 9 มกราคม 2563
ช่องทางการให้ข้อมูล สำมะโนประชากรและเคหะ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรเจริญ

ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรเจริญ วันที่ 6 มกราคม 2563
นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวนริศรา ภูมิวงษ์ และนางสาวสุภารัตน์ แซ่เอีย เจ้าหน้าที่ประสานงานสถิติอำเภอพรเจริญ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2563 พร้อมประชาสัมพันธ์งานโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สปค.

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สปค. วันที่ 8 มกราคม 2563
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ
อ่านเพิ่มเติม...

ภาคเอกชนได้อะไรจากสปค.63

ภาคเอกชนได้อะไรจากสปค.63 วันที่ 7 มกราคม 2563
ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา ได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ
อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • อยากเป็นคุณมาดี ต้องทำอย่างไร ?

  อยากเป็นคุณมาดี ต้องทำอย่างไร ?

 • ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสำมะโน

  ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสำมะโน

 • ช่องทางการให้ข้อมูลสำมะโนประชากร

  ช่องทางการให้ข้อมูลสำมะโนประชากร

 • ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรเจริญ

  ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรเจริญ

 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สปค.

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สปค.

 • ภาคเอกชนได้อะไรจากสปค.63

  ภาคเอกชนได้อะไรจากสปค.63

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดบึงกาฬ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,207 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,283 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
212,781 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
27.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.0 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
68.2 ร้อยละ

  

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.