การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ

 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562
นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสุมลพร ตะน่าน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นพับสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

แผ่นพับสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 แผ่นพับสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล

 
วันที่  5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายนพดล เป๋าอยู่สุข  สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสุมลพร ตะน่าน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หนองบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

 
วันที่  5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายนพดล เป๋าอยู่สุข  สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสุมลพร ตะน่าน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562  เวลา 06.00 น.
นายนพดล เป๋าอยู่สุข  สถิติจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสุมลพร ตะน่าน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต) เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นารถพิตร
อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • มาดี ประเทศดี....ชีวิตดี ต้องมี DATA

  มาดี ประเทศดี....ชีวิตดี ต้องมี DATA

 •  

  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ

 • แผ่นพับสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  แผ่นพับสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 •  

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล

 •  

  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

 •  

  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดบึงกาฬ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,207 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,283 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
212,781 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
27.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.0 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
68.2 ร้อยละ

  

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.