การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น.
นายนพดล เป๋าอยู่สุขสถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสุมลพร ตะน่าน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันระลึกวันพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ   ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี
อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ วันที่ 2 มีนาคม 2563
นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสุมลพร ตะน่าน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ออกประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 
อ่านเพิ่มเติม...

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา 2563
อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่อนที่ มกราคม 63

จังหวัดเคลื่อนที่ มกราคม 63 21 ม.ค. 63 เวลา 09.30 น.
นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ... อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า

รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า วันที่ 22 มกราคม 2563
นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังกวัดบึงกาฬ 
เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ บริเวณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ ป่าภูวัว ภูลังกา ภูสิงห์ และป่าดงชมพู (หินสามวาฬ) โดยมี ผู้ว่าราชการจีงหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีฯ
อ่านเพิ่มเติม...

อยากเป็นคุณมาดี ต้องทำอย่างไร ?

อยากเป็นคุณมาดี ต้องทำอย่างไร ? วันที่ 13 มกราคม 2563
อยากเป็น "คุณมาดี"
ต้องทำอย่างไร ?

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า

  วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา

  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา

 • จังหวัดเคลื่อนที่ มกราคม 63

  จังหวัดเคลื่อนที่ มกราคม 63

 • รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า

  รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า

 • อยากเป็นคุณมาดี ต้องทำอย่างไร ?

  อยากเป็นคุณมาดี ต้องทำอย่างไร ?

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดบึงกาฬ
รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,207 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,283 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
212,781 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
27.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.0 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
68.2 ร้อยละ

  

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.