ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานสถิติและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานสถิติ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 นั้น จังหวัดบึงกาฬ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานสถิติ สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/uxaGv

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.