ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาฬรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครงกำหนด24 เดือน หรือ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

  1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
  2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
  3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ 1 - 4 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ  เลขที่ 250 หมู่ 9 บ้านแสนประเสริฐ  ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  เวลา  09.00 น.

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.