สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยจังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือ สถิติประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 3,320 บาท

.ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 250 หมู่ 9 ถนนบึงกาฬ-พังโคน บ้านแสนประเสริฐ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงการ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.