ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปแล้วนั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดบึงกาฬ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ ลำดับที่ 1 นายธารา ชาญสินธุ์ ลำดับที่ 2 นายประวีร์ภากร สมสนุก ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.