ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

travelbk001

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 แต่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาในขณะนั้น และได้มีการนำเข้าการพิจารณาอีกครั้ง โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และออกเป็นพระราชบัญญัติในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ จึงเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2554

จังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 751 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,305 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอพรเจริญ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอเซกา อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี และเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ รวมระยะทาง 751 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปจังหวัดหนองคาย และต่อรถจากหนองคายเข้าบึงกาฬ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th

          บริษัทขนส่งจำกัด 99 และ 999
               ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 06.40 น.
               ออกจากบึงกาฬ เวลา 17.30 น.

          บริษัทแอร์อุดร จำกัด โทร. 0 4249 1255
               สายที่ 79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
               เวลา 06.45 น. , 18.00 น. , 19.00 น.
               สายที่ 743 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ
               เวลา 07.00 น. , 19.15 น. , 20.45 น.
       
          บริษัท 407 พัฒนา จำกัด
               สายที่ 79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
               สายที่ 943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ-บุ่งคล้า

        บริษัท สวัสดีอีสาน จำกัด
               สายที่ 79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
               บึงกาฬ โทร.084-8806266,081-6187405,042-491571

*สามารถเดินทางโดยรถประจำทางลงที่อุดรธานี แล้วต่อรถตู้ (คิวรถอยู่เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี) มาบึงกาฬได้ ดูรายละเอียดรอบรถตู้ได้ที่นี่

รถไฟ มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน จากนั้นเดินทางโดยรถประจำทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4261 หรือ www.railway.co.th

เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบิน จะต้อง ไปลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถ เข้าจังหวัดบึงกาฬ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ตารางการบินได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2356 1111 หนองคาย โทร. 0 4241 1530 หรือ www.thaiairways.com

ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอต่าง ๆ

     อำเภอพรเจริญ  45 กิโลเมตร
     อำเภอโซ่พิสัย  55 กิโลเมตร
     อำเภอเซกา  87 กิโลเมตร
     อำเภอปากคาด  47 กิโลเมตร
     อำเภอบึงโขงหลง 88 กิโลเมตร
     อำเภอศรีวิไล  28 กิโลเมตร
     อำเภอบุ่งคล้า  39 กิโลเมตร

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.