ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูล ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อรองรับ AEC

ประชุมคณะทำงานชุดข้อมูล ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อรองรับ AEC ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ๑๕๔-๑๕๔/๑ หมู่ ๑ ถนนไทยสมัคร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด และรายการข้อมูลสถิติ ตามประเด็นห่วงโซ่มูลค่า และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
aec 01
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.