ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลรักษา สมดุลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และป้องกันการเสียพื้นที่จากการ กัดเซาะ ครั้งที่ 1/2557

page 19_09_2557
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ นายประสงค์ แก้วบุญปัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลการรักษาสมดุลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และป้องกันการเสียพื้นที่จากการกัดเซาะ เพื่อพิจารณาร่างผังสถิติทางการของการรักษาสมดุลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และป้องกันการเสียพื้นที่จากการกัดเซาะ รวมถึงการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.