การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2559

สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณห้องประชุมเจติยาคีรี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 โดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับ ร่างแผนการดำเนินงานพัฒนาข้อมูลสถิติระดับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ปีฃบประมาณ พ.ศ.2559 และร่วมวางกรอบการดำเนินงานในปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำชุดข้อมูลดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงรายการสถิติทางการให้ถูกต้องและสอดคล้องสำหรับเตรียมแผนพัฒนาจังหวัด ปีพ.ศ. 2561- พ.ศ.2564 ต่อไป
 1-2559
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.