ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยจังหวัดบึงกาฬ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้      รายลเอียด ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.