ประกาศรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

จังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.