การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมออกหน่วยโดยพร้อมเพียงกัน
อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา        เนื่องด้วยในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกับวันมาฆบูชา สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน เข้าวัดทำบุญตักบาตร และปฎิบัติธรรม ณ วัดไกล้บ้าน


อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561  วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. สถิติจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  ณ บริเวณถนนริมแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ไ้ด้ออกบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬด้วย โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยพร้อมเพียงกัน... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 20 ธันวาคม 2560  สถิติจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ


อ่านเพิ่มเติม...

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่  26 ตุลาคม 2560 สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ โดยพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(Big Cleaning Day)จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(Big Cleaning Day)จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดบึงกาฬ           วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day)จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดบึงกาฬ ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน


อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

 • ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

  ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร

 • งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร

 • กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(Big Cleaning Day)จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดบึงกาฬ

  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(Big Cleaning Day)จิตอาสาเฉพาะกิจ จ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ในวันที่  26 ตุลาคม 2560 สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ โดยพร้อมเพียงกัน

1509453067982
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.