การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

กิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2561

กิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 วันที่15 -16 กันยายน พ.ศ.2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมกิจกรรม "การถอดบทเรียนโครงการอุตสาหกรรม พ.ศ.2561" ระดับภาคอีสาน ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดบึงกาฬ

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ดีเด่นของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ผ่้านช่องทาง E-Commerce ภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐบึงกาฬ

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ดีเด่นของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ผ่้านช่องทาง E-Commerce ภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐบึงกาฬ วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิืติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพ... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเด่นของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเด่นของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิืติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเด่น หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มาเป็นประธานเปิ... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โดยมีครู กศน.และนักศึกษา กศน.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2561

  กิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2561

 • โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดบึงกาฬ

  โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดบึงกาฬ

 • การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ดีเด่นของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ผ่้านช่องทาง E-Commerce ภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐบึงกาฬ

  การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผล

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเด่นของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน

 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561

  วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงา

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.