การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนาม

ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนาม ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ

ส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ พบปะหารือนอกรอบและร่วมรับประทานอาหารเช้าในก... อ่านเพิ่มเติม...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร
13 ตุลาคม 2562 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสุมลพร ตะน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแและสังคมร่วมพิธีวา... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2562 นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึง... อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) จังหวัดบึงกาฬ

จัดประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กับหน้าที่ Fi จังหวัดบึงกาฬ  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับบพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ (โครงการระยะที่ 1 ) 

อำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัย
อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนาม

  ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนาม

 • กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ

  กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า

 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร

  ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้า

 • กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร

  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด

 • จัดประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) จังหวัดบึงกาฬ

  จัดประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจของจังหวัดบึงกาฬ

รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,207 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,283 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
212,781 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
27.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.0 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
68.2 ร้อยละ

 project-10-62

 

ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนาม

ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
38844

1572334072187


1572334090935


1572340328033

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.