การประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูล

รายการข้อมูลสถิติตามคณะทำงาน (excel)

คณะ 5 ตารางรายการข้อมูลไฟล์ excel (สังคมสงบสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี)

คณะ 4 ตารางรายการข้อมูลไฟล์ excel (ทรัพยากรธรรมชาติ)

คณะ 3 ตารางรายการข้อมูลไฟล์ excel (ท่องเที่ยว)

คณะ 2 ตารางรายการข้อมูลไฟล์ excel (การค้า การลงทุน)

คณะ 1 ตารางรายการข้อมูลไฟล์ excel (เกษตร/ยางพารา)

รายงานการประชุมคณะทำงานชุดข้อมูล

รายงานการประชุมคณะทำงานที่ 1 ยางพารา/สินค้าเกษตร

รายงานการประชุมคณะทำงานที่ 2 การค้าการลงทุน ฯ

รายงานการประชุมคณะทำงานที่ 3 ท่องเที่ยว ฯ

รายงานการประชุมคณะทำงานที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

รายงานการประชุมคณะทำงานที่ 5 ชุมชนเข้มแข็ง ฯ

ตารารายการข้อมูลสถิติที่มีการแก้ไขตามมติที่ประชุม

ตารางคณะทำงานที่ 1 ยางพารา/สินค้าเกษตร

ตารางคณะทำงานที่ 2 การค้าการลงทุน ฯ

ตารางคณะทำงานที่ 3 ท่องเที่ยว ฯ

ตารางคณะทำงานที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

ตารางคณะทำงานที่ 5 ชุมชนเข้มแข็ง ฯ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูล (5 คณะ)
  2. การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2559
  3. ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลรักษา สมดุลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และป้องกันการเสียพื้นที่จากการ กัดเซาะ ครั้งที่ 1/2557
  4. ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลการ กระทำผิดตามแนวชายแดน ครั้งที่ 1/2557
  5. ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557
  6. ประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูล ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อรองรับ AEC
  7. ความรู้ทั่วไปการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
  8. อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
  9. การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.