การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
covid unicef

Doc-win

app2018


ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม                 สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "คำตอบของท่าน มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชาติ" สามารถเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ หมวดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้ที่ : https://bit.ly/NSO_COVID-19  หรือ สแกน QR... อ่านเพิ่มเติม...

สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เนื่องด้วยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันวิสาขบูชา เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ จึงขอเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ตามแบบโปสเตอร์นี้

  อ่านเพิ่มเติม...

คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอฮอล์ฯ

คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอออล์แปลงสภาพเพื่อผลิตผลิตภัณ์ทำความสะอาดมือ
เผยแพร่เอกสารแนะนำฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th อ่านเพิ่มเติม...

คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

เผยแพร่เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
https://drive.google.com/open?id=1gSdMiyvuM9N5fKaTOiALWsoI55b9rkVC อ่านเพิ่มเติม...

แบบสอบถามเรื่องการปฎิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

แบบสอบถามเรื่องการปฎิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แบบสอบถาม เรื่องการปฎิบัติตามมาตรการ( อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ)
กรอกแบบสอบถาม กรุณาคลิกทีี่ลิงค์ข้างล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1UDy0-1L9AcLhN3JnUJa0rzJTZgHroh_z40PwMdssUhQ6vw/viewform อ่านเพิ่มเติม...

วันจักกรี

วันจักกรี
วันที่ 6 เมษายน 2563 
นายนพดล  เป๋าอยู่สุข  สถิติจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "  ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
"วันจักรี" (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่ง... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

 • สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

  สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

 • คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอฮอล์ฯ

 • คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

 • แบบสอบถามเรื่องการปฎิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

  แบบสอบถามเรื่องการปฎิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเช

 • วันจักกรี

  วันจักกรี


รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,207 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
20,283 บาท
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้นต่อครัวเรือน
212,781 บาท
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
27.5 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.0 ร้อยละ
 • ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
68.2 ร้อยละ

  

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.