ประกาศ/ระเบียบ
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (190264.PDF)เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากรเรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔812 Kb9
Download this file (150264_2.PDF)เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรเรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563811 Kb13
Download this file (150264_1.PDF)เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการจัดทำสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการจัดทำสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔1944 Kb14

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.