การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (request2562.pdf)แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๒แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๒1528 Kb6
Download this file (conclude2563.pdf)รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632356 Kb8
Download this file (O29-1-operate.pdf)แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน71 Kb11
Download this file (O29-1-manual.pdf)คู่มือระเบียบการร้องเรียนคู่มือระเบียบการร้องเรียน222 Kb5free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.