แผนการดำเนินงานประจำปี 2564
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (o42.pdf)แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2563 – 2565)แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2563 – 2565)690 Kb28
Download this file (o12-63-1.pdf)รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25633350 Kb15
Download this file (O11-64-1.pdf)รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน214 Kb7
Download this file (plan64_0.pdf)แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ2281 Kb13
Download this file (o10.pdf)แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641060 Kb16

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.