คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (o13-1-64-socio.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564คู่มือการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 25649676 Kb12
Download this file (o13-1-64-sell.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 25641679 Kb10
Download this file (o13-1-64-health.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพและประชากร พ.ศ. 2564คู่มือการปฏิบัติงานสนามการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพและประชากร พ.ศ. 25647007 Kb12
Download this file (o13-1-64-covid.pdf)คู่มือปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคู่มือปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 256496 Kb11
Download this file (o13-1-64-census.pdf)คู่มืองานสนามโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2564คู่มืองานสนามโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 25642899 Kb11
Download this file (o13-1-64-building.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างคู่มือการปฏิบัติงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง4413 Kb12
Download this file (o13-1-64-anamai.pdf)คู่มือปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564คู่มือปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 25643062 Kb16
Download this file (o13-1-64-agric.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลภายใต้โครงการ สธอ.2564คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลภายใต้โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 25647799 Kb11

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.