การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Risk-2563.pdf)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)2037 Kb7
Download this file (O35-1-6364.pdf)การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร421 Kb34
Download this file (O34-stand.pdf)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร743 Kb28

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.